Τα 60,980,314 ψηφοφόροι σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιώντας iSideWith